Purerehua rere runga hau (butterfly song)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 votes, average: 4.33 out of 5)
Loading...
Single butterfly
Print Friendly, PDF & Email

Maori:

Purerehua rere runga hau
Papaki parihau rere runga hau
Ka piki ka piki ringi rawa e
Papiki parihau rere runga hae
Ka piki ka piki ringi rawa e
Papiki parihau rere runga hae
Ka tau, ka tau runga püäwai
Ka whänauhua a pürerehua.
Katahi, ka rua ka toru, ka wha
Ka rü, ka rë ka puta e whä whë
Ka kai, ka kai ka pau ngä rau
Ka huri ngä whë hei tüngoungou
Ka pata ki waho he üpoko nui he waewae roa
He parikau pakipaki rü rü rü rü ru ru rë
Purerehua rere runga hau
Papaki parihau rere runga hau
Rere runga hau
Papiki parihau rere runga hae
Pürerehu–a rere runga hau
Pürerehu–a

 

English:

Butterfly carried on the wind (Cross your thumbs in front of you and move your remaining fingers up and down like a butterfly)
Fluttering its wings on the wind (Wave your arms up and down like wings)
Up and up, way up high  
Fluttering its wings on the wind (Wave your arms up and down like wings)
Up and up, way up high  
Fluttering its wings on the wind (Wave your arms up and down like wings)
 
It lands on a flower  
To lay its eggs, this butterfly.  
One, two, three, four: (Hold up one, two, three, four fingers)
They shake and quiver, out pops four caterpillars. (Shake and quiver your body, the make a popping sound)
 
They eat and eat, every leaf consumed (Exaggerate chewing and munching sounds)
The caterpillars become pupae.  
Out pops a head, a long bandy leg,  
Fluttering wings, flitter, flutter, flap. (Wave your arms up and down like wings)
 
Butterfly carried on the wind (Cross your thumbs in front of you and move your remaining fingers up and down like a butterfly)
Fluttering its wings, carried on the wind (Wave your arms up and down like wings)
Carried on the wind  
Fluttering its wing, carried on the wind (Wave your arms up and down like wings)
Butterfly… carried on the wind  
Butterfly…  

 

 Download the printable version

- Advertisement -
Date Created: November 13, 2012 Date Modified: July 3, 2018